Sprawdzanie pisowni w tekście

Napędzane przez languagetool.org

Jak korzystać ze sprawdzania tekstu?

Wklej lub wprowadź tekst do sprawdzenia w białe pole i kliknij w przycisk "Sprawdź tekst". Narzędzie powinno wyróżnić kolorem znalezione błędy i zasugerować ewentualne zmiany. Wówczas możemy przeanalizować znalezione przez nie błędy i jeżeli to konieczne, nanieść zaproponowane poprawki. Kliknięcie na wyróżnione słowo powinno otworzyć okienko z sugestiami, wówczas możemy wybrać jedną z nich, lub je zignorować.

Do czego służy to narzędzie?
Korektor tekstu służy do wykrywania różnego rodzaju błędów, między innymi: ortograficznych, interpunkcyjnych, w pisowni małą i wielką literą, składniowych i typograficznych.

Popularne:

Zobacz najpopularniejsze wątpliwości językowe i skróty dostępne w naszym serwisie.