Ó i U - zasady pisowni

Zasady pisowni Ó

1.
W przypadku wymiany Ó na A, O i E

 • skrócić - skracać
 • mówić - mowa
 • dróżka - droga

2. W przyrostkach -ów, -ówna, -ówka na końcu wyrazu

 • panów
 • równa
 • kartkówka
wyjątki: zasuwka, skuwka, wsuwka, okuwka, przesuwka, podkuwka

U w tych przykładach jest częścią rdzenia, a nie przyrostka (zasuwać, skuć, wsuwać, okuć, przesuwać, podkuwać)


3. W niektórych wyrazach, gdy występuje na początku

 • ósmy
 • ósemka
 • ówczesny
 • ów
 • ówdzie

4. W wyrazach, w których pisownie Ó można uzasadnić historycznie

król, chór, góra, źródłoZasady pisowni U

1.
W formach czasu teraźniejszego zakończonych na -uje, -uję, -ujesz, -ujemy, -ujecie:

 • (on) gotuje, pakuje, dziękuje
 • (ja) gotuję, pakuję, dziękuję
 • (ty) gotujesz, pakujesz, dziękujesz
 • (my) gotujemy, pakujemy, dziękujemy
 • (wy) gotujecie, pakujecie, dziękujecie

2.  W wielu przyrostkach zdrabniających i zgrubiających (-uch, -uchna, -uchny, -ula, -ulek, -uleńka, -ulka, -ulo, -unek, -unia, -unio, -uńcia, -us, -usia, -uszek, -uszka, -uszko, -uś, -uśki, -utki):

dzieciuch, córuchna, babunia, dziadziunio, babusia, dziadziuś, słodziutki


Poprawne formy wyrazów, w których często popełniane są błędy

 • córka
 • hamuj
 • cudne
 • ul
 • ból
 • kłótnia
 • wówczas