CH i H - zasady pisowni

Zasady pisowni CH:

1.
Na końcu wyrazu

 • tych, kobietach, dach, mech
Wyjątki: druh (drużyna)


2. Po literze S

 • schab, schlebiać, schemat
Wyjątki: dysharmonia, fisharmonia i wyrazy zapożyczone z języka angielskiego, gdzie "sh" czytane jest jako "sz" (na przykład show).


3. Gdy wymienia się na "sz"

 • blacha - blasze
 • mucha - muszka
 • pycha - pysze
 • mech - meszek

4. W wyrazach rozpoczynających się na: chalko-, chiro-, chondro-, choreo-, chrono-, chryzo-

chalkolit, chiromanta, chondrocyt, choreografia, chronograf, chryzotyl

Zasady pisowni H

1. Po literze Z

Zholować, zhańbić, zheblować


2. W wyrazach rozpoczynających się na: hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo-, hydro-

hektopaskal, heliocentryzm, heterozygota, higrometr, hiperbola, hipochondryk, homeopatia, homogenizowany, hydrofor


3. Gdy H wymienia się na G, Ż, Z, DZ w wyrazie lub jego innej formie

 • wahać - waga
 • druh - drużyna
 • błahy - błazen
 • wataha - watadze

Poprawne formy wyrazów, w których często popełniane są błędy

 • ohyda
 • bohater
 • hełm (na głowę), Chełm (miasto)
 • chart (pies), hart (ducha)
 • chytrość
 • hak
 • honor
 • holować