RZ i Ż - zasady pisowni

Kiedy piszemy RZ?

1. Gdy w wyrazach RZ wymienia się na R lub RR, na przykład:

 • górze - góra
 • wierzyć - wiara
 • komputerze - komputer
 • mirra - mirze

2. Przy następujących końcówkach wyrazów:

 • arz
 • erz
 • mierz
 • mistrz

Na przykład: murarz, rycerz, szermierz, burmistrz

Istnieją nieliczne wyjątki, jak na przykład drugie znaczenia słów (masarz - pracownik masarni, masaż - masowanie).

3. Po spółgłoskach (B, CH, D, G, J, K, P, T)
Przykłady: brzoza, chrzan, drzwi, grzeczny, ujrzeć, krzew, oprzeć, trzeba

Od tej reguły istnieje niestety sporo wyjątków, jak na przykład:
bukszpan, kształt, odszkodowanie, wykształcenie, pszczoła, pszenica

Kolejnym wyjątkiem są przymiotniki zakończone na -pszy, między innymi:
nowszy, lepszy, ładniejszy, najlepszy, krótszy

Kiedy piszemy Ż?

1. Zazwyczaj po literach: L, Ł, R, N
ulzyć, małżeństwo, rżeć, oranżada

Tutaj również występują pewne wyjątki, jak chociażby: współrzędne 

2. Gdy Ż wymienia się na:

 • G: ważyć - waga, dłużej - długo, książka - księga, odważny - odwaga
 • DZ: - pieniążek - pieniądz, koleżanki - koledzy, mosiężny - mosiądz, księża - księdza
 • H: drużyna - druh, watażka - wataha
 • S: wyżej - wysoko, papież - papieski, mężczyzna - męski, bliżej - blisko
 • Z: obrażać - obraza, zarażony - zaraza
 • Ź (zi): grożenie - groźba, wożenie - wozić, obrażać - obraźliwy

To oczywiście tylko niektóre z reguł pisowni RZ i Ż. W razie wątpliwości polecamy sięgnięcie do słownika, a żeby lepiej przećwiczyć to zagadnienie, zapraszamy także do naszych dyktand.


Poprawne formy wyrazów, w których często popełniane są błędy:

 • rzadko
 • rzecz
 • żadne
 • rzut
 • sprzedaż
 • rzygać