W porządku czy wporządku

Jak się pisze?

Poprawnie

w porządku

Niepoprawnie

wporządku

Poprawnym zapisem jest ten rozdzielny: "w porządku". Wyrażenie to oznacza, że coś jest w normie, przebiega prawidłowo. Może też być wykorzystane do wyrażenia na coś zgody lub pozytywnego określenia osoby, która jest taka, jaka powinna być.

Przykłady:

Nawet w porządku pogoda dzisiaj, może jednak wyjdę na spacer wieczorem.
Olek jest naprawdę w porządku, można mu ufać. 

- Pójdziemy jutro na ryby?
- W porządku.