Spotkalibyśmy czy spotkali byśmy

Jak się pisze?

Poprawnie

spotkalibyśmy

Niepoprawnie

spotkali byśmy

Poprawny jest zapis łączny: "spotkalibyśmy".

Przykłady:

Może spotkalibyśmy się jutro przy jakiejś kawie?

Spotkalibyśmy się w przyszłym tygodniu? Wolałabym porozmawiać o tym na żywo.

Nie spotkalibyśmy tych ludzi, gdyby nie to, że wróciliśmy się po plecak Mariana.