Przyrzec czy przyżec

Jak się pisze?

Poprawnie

przyrzec, przyżec

Niepoprawnie

pżyżec, pżyrzec

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Przyrzec - zapewnić kogoś o czymś, obiecać coś komuś.
  • Przyżec - przypalić (termicznie lub chemicznie) chorą tkankę w celu jej zniszczenia.

Przykłady:

Możesz mi przyrzec, że wrócisz w tym tygodniu?

Miał zamiar przyżec tkankę.