Pięcioosobowy czy pięcio osobowy

Jak się pisze?

Poprawnie

pięcioosobowy

Niepoprawnie

pięcio osobowy

Poprawny jest zapis łączny: "pięcioosobowy".

Przykłady:

Wynajęliśmy duży, pięcioosobowy pokój.

Kupili naprawdę świetny, pięcioosobowy samochód.

Zadecydował o tym pięcioosobowy komitet.