Przetworzony czy przetwożony

Jak się pisze?

Poprawnie

przetworzony

Niepoprawnie

przetwożony

Poprawna forma to "przetworzony" zapisywane z użyciem dwóch "rz".

Przykłady:

Ten produkt wydaje mi się zbyt przetworzony.

Film nie został jeszcze przetworzony przez platformę, dlatego nie był jeszcze dostępny dla widzów.

Ten plik nie został jeszcze przetworzony.