Bezinteresownie czy bez interesownie

Jak się pisze?

Poprawnie

bezinteresownie

Niepoprawnie

bez interesownie

Poprawny jest zapis łączny: "bezinteresownie".

Przykłady:

Podarował im ten samochód zupełnie bezinteresownie.

Zawsze bezinteresownie pomagał innym ludziom. Naprawdę imponujący człowiek.

Zastanawiała się, czy ten prezent został jej podarowany bezinteresownie.