Wyróżniona czy wyrórzniona

Jak się pisze?

Poprawnie

wyróżniona

Niepoprawnie

wyrórzniona

Poprawna forma to "wyróżniona" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Jego praca została wyróżniona na specjalnej tablicy.

Uczennica z naszej klasy została wyróżniona za świetne wyniki w nauce.

Ta strona gazety została specjalnie wyróżniona, żeby zachęcić ludzi do jej przeczytania.