Nijaki czy niejaki

Jak się pisze?

Poprawnie

nijaki, niejaki

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • niejaki - jakiś, pewien
  • nijaki - przeciętny, zwyczajny, bezbarwny

Przykłady:

Ten film był trochę nijaki. Nie przypadł mi do gustu.

Jego argumenty były zupełnie nijakie. Kompletnie do mnie nie trafiły.

Spotkałem tam niejakiego Tomka, aktora filmowego.

Na spotkaniu pojawił się niejaki profesor, który wygłosił bardzo ciekawe przemówienie.