Kwestię czy kwestie

Jak się pisze?

Poprawnie

kwestię, kwestie

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • (tę, jedną) kwestię
  • (te, różne) kwestie

Przykłady:

Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię.

Zawsze podobały mi się wygłaszane przez niego kwestie.