Dyrekcja czy derekcja

Jak się pisze?

Poprawnie

dyrekcja

Niepoprawnie

derekcja

Poprawna forma to "dyrekcja" zapisywane z użyciem litery "y".

Przykłady:

Dyrekcja wciąż nie rozpatrzyła jego wniosku.

Na piętrze znajduje się dyrekcja.

Taką decyzję podjęła dyrekcja wyścigu. Kierowcy nie mieli na nią wpływu.