Spowinowacony czy spowinnowacony

Jak się pisze?

Poprawnie

spowinowacony

Niepoprawnie

spowinnowacony

Poprawna forma to "spowinowacony".

Znaczenie:

  • niespokrewniony, ale będący w stosunku rodzinnym z krewnymi współmałżonka

Przykłady:

Czy jest Pan spowinowacony z oskarżonym?

Nie jestem z nimi spokrewniony, ani spowinowacony.