Kończę czy kończe

Jak się pisze?

Poprawnie

kończę

Niepoprawnie

kończe

Poprawna forma to "kończę" zapisywane z użyciem litery "ę".

Przykłady:

Już kończę, daj mi tylko dograć ostatnią rundę.

Właśnie kończę czytać tę książkę.

Czasami kończę pracę nieco wcześniej.