Zmarzłem czy zmarznąłem

Jak się pisze?

Poprawnie

zmarzłem, zmarznąłem

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne.

Częściej używa się jednak krótszej z nich, czyli "zmarzłem".

Przykłady:

Dawno nie zmarzłem tak bardzo jak dziś.

Strasznie zmarzłem, ale już mi lepiej.