Odtwórz czy ottwórz

Jak się pisze?

Poprawnie

odtwórz

Niepoprawnie

ottwórz

Poprawna forma to "odtwórz" zapisywane z wykorzystaniem litery "d".

Przykłady:

Odtwórz ten film dopiero gdy usiądę.

Odtwórz sobie w głowie tę sytuację, a może coś więcej Ci się przypomni.

Odtwórz tę rozmowę jeszcze raz, bo chyba padło tam ważne zdanie.