Związana czy zwionzana

Jak się pisze?

Poprawnie

związana

Niepoprawnie

zwionzana

Poprawna forma to "związana" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Od jak dawna jesteś związana z tym zespołem?

Okazało się, że nie była z nimi związana.

Była to jakaś informacja związana z nowymi zasadami.