Odsprzedasz czy odspszedasz

Jak się pisze?

Poprawnie

odsprzedasz

Niepoprawnie

odspszedasz

Poprawna forma to "odsprzedasz".

Znaczenie "odsprzedać":

  • sprzedać coś uprzednio zakupionego

Przykłady:

Odsprzedasz mi to?

Dlaczego mu tego nie odsprzedasz? Przecież i tak tego nie potrzebujesz.