Odkarzać czy odkażać

Jak się pisze?

Poprawnie

odkażać

Niepoprawnie

odkarzać

Poprawna forma to "odkażać" zapisywane z użyciem litery "ż".

Znaczenie "odkażać":

  • usuwać skażenie
  • niszczyć chorobotwórcze lub gnilne drobnoustroje

Przykłady:

W tamtych czasach musieli niemal codziennie odkażać całą powierzchnię.

Powinni regularnie odkażać wszystkie przystanki.