Zaplanuj czy zaplanój

Jak się pisze?

Poprawnie

zaplanuj

Niepoprawnie

zaplanój

Poprawna forma to "zaplanuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Zaplanuj ten wyjazd na przyszły tydzień.

Zaplanuj sobie wszystkie zadania dzień wcześniej, a będzie Ci się dużo łatwiej pracować.