Prezentujemy czy prezętujemy

Jak się pisze?

Poprawnie

prezentujemy

Niepoprawnie

prezętujemy

Poprawna forma to "prezentujemy".

Przykłady:

Dziś po raz pierwszy prezentujemy nasz nowy program.

Na tamtej stronie prezentujemy ostatnie wyniki meczów.

Prezentujemy przed państwem nasz flagowy produkt.