Przeszedłem czy przeszłem

Jak się pisze?

Poprawnie

przeszedłem

Niepoprawnie

przeszłem

Poprawna jest dłuższa z form: "przeszedłem".

Przykłady:

Przeszedłem na drugą stronę ulicy.

Z tego, co pamiętam, przeszedłem tę grę w dwa tygodnie.

Niedawno przeszedłem szkolenie, na którym uczono nas lepszej komunikacji z klientem.