Przygotujemy czy przygotójemy

Jak się pisze?

Poprawnie

przygotujemy

Niepoprawnie

przygotójemy

Poprawna forma to "przygotujemy" zapisywane z "u".

Przykłady:

Przygotujemy mu przyjęcie niespodziankę.

Jeśli przygotujemy się do tego egzaminu, powinniśmy go bardzo łatwo zdać.

Mam nadzieję, że dobrze przygotujemy się do tego występu.