Wniósł czy wniusł

Jak się pisze?

Poprawnie

wniósł

Niepoprawnie

wniusł

Poprawna forma to "wniósł" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Uważam, że wniósł do naszego zespołu bardzo wiele.

Byłam w szoku, gdy dowiedziałam się, że wniósł to wszystko po tych schodach.