Dopasuj czy dopasój

Jak się pisze?

Poprawnie

dopasuj

Niepoprawnie

dopasój

Poprawna forma to "dopasuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Dopasuj konfigurację do swoich potrzeb.

Sprawdź wymiary i dopasuj do tego odpowiednie elementy.

Dopasuj części, które będą kompatybilne.