Znalazłbyś czy znalazł byś

Jak się pisze?

Poprawnie

znalazłbyś

Niepoprawnie

znalazł byś

Poprawna forma to "znalazłbyś" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Znalazłbyś dla mnie jakieś miejsce?

Nie znalazłbyś przypadkiem tego u siebie?

Chciałbym porozmawiać. Znalazłbyś pięć minut?