Obowiązującym czy obowionzującym

Jak się pisze?

Poprawnie

obowiązującym

Niepoprawnie

obowionzującym

Poprawna forma to "obowiązującym" zapisywane z dwoma literami "ą".

Przykłady:

Było to zgodne z obowiązującym wówczas prawem.

Nie było łatwo sprostać obowiązującym wymogom.