Niemające czy nie mające

Jak się pisze?

Poprawnie

niemające

Niepoprawnie

-

Poprawny jest zapis łączny: "niemające".

Uwaga! Zapis rozłączny "nie mające" może być poprawny w zdaniach z przeczeniem jak na przykład: "Wygrywać powinny zespoły mające najlepszych zawodników, a nie mające najwięcej pieniędzy".

Przykłady:

Szanuję osoby niemające problemów z wyrażaniem własnego zdania.

Mogły się o to ubiegać osoby niemające własnego mieszkania.

Osoby niemające sprecyzowanych zainteresowań też potrafią być bardzo ciekawe.