Wymagałoby czy wymagało by

Jak się pisze?

Poprawnie

wymagałoby

Niepoprawnie

wymagało by

Poprawny jest zapis łączny: "wymagałoby".

Przykłady:

Wydaje mi się, że wymagałoby to sporo pracy.

Wdrożenie tych funkcjonalności wymagałoby dużego wysiłku.

Wymagałoby to jakiejś dłuższej dyskusji.