Nieotwarte czy nie otwarte

Jak się pisze?

Poprawnie

nieotwarte

Niepoprawnie

-

Poprawny jest zapis łączny: "nieotwarte".

Uwaga! Pisownia rozłączna "nie otwarte" może być poprawna w zdaniach z przeczeniem. Na przykład: "Było nie otwarte, a zamknięte".

Przykłady:

Te sklepy wciąż pozostawały nieotwarte.

W tym folderze przechowywała jeszcze nieotwarte, choć prawdopodobnie ważne maile.