Umożliwiłoby czy umożliwiło by

Jak się pisze?

Poprawnie

umożliwiłoby

Niepoprawnie

umożliwiło by

Poprawna forma to "umożliwiłoby" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Sądzę, że zdobycie tego tytułu umożliwiłoby mi szybszy awans.

Przyznanie im urlopu w tym samym czasie umożliwiłoby im wyjechanie na wspólne wakacje.

Obawiam się, że samo ukończenie kursu nie umożliwiłoby mi od razu znalezienia pracy w tym zawodzie.