Nie wielką czy niewielką

Jak się pisze?

Poprawnie

niewielką

Niepoprawnie

-

Poprawny jest zapis łączny: "niewielką".

Uwaga! Forma rozłączna może być poprawna w przypadku zdań z przeczeniem, jak np. "zrobili nie wielką, a gigantyczną przysługę".

Przykłady:

Mimo wszystko zaoferowałem mu swoją niewielką pomoc.

Miała jakiś czas temu niewielką stłuczkę.

Marzyła o tym, aby otworzyć kiedyś niewielką restaurację.