Absolutny czy absolótny

Jak się pisze?

Poprawnie

absolutny

Niepoprawnie

absolótny

Poprawna forma to "absolutny" zapisywane z "u".

Przykłady:

Udało im się ustanowić absolutny rekord.

Chciałam, aby nadano tej sprawie absolutny priorytet.

Panuje tu absolutny sposób.