Niezakończony czy nie zakończony

Jak się pisze?

Poprawnie

niezakończony

Niepoprawnie

nie zakończony

Poprawna forma to "niezakończony" zapisywane łącznie.

Znaczenie "niezakończony":

  • taki, który nie został zakończony

Przykłady:

Jego projekt wciąż jest niezakończony.

Niestety, ich spór nadal pozostaje niezakończony.