Reasumując czy re asumując

Jak się pisze?

Poprawnie

reasumując

Niepoprawnie

re asumując

Poprawny jest zapis łączny: "reasumując".

Znaczenie "reasumując":

  • Streszczając, powtarzając
  • Poddając ponownemu rozważeniu

Przykłady:

Reasumując, powinniśmy zająć się tym jak najszybciej.

Reasumując, warto dbać o zapewnianie sobie odpowiedniej ilości snu.