Niespełniający czy nie spełniający

Jak się pisze?

Poprawnie

niespełniający

Niepoprawnie

nie spełniający

Poprawny jest zapis łączny: "niespełniający".

Przykłady:

Zrealizowali projekt niespełniający naszych wymagań.

Pojazd niespełniający tych kryteriów nie mógł zostać dopuszczony do ruchu.

Każdy kandydat niespełniający wymogów został od razu odrzucony.