Włączasz czy włonczasz

Jak się pisze?

Poprawnie

włączasz

Niepoprawnie

włonczasz

Poprawna forma to "włączasz" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Dlaczego nie włączasz telewizora?

Spójrz, włączasz to tym zielonym przyciskiem.

Nie podoba mi się to, jak agresywnie włączasz się do ruchu. To niebezpieczne.