Jednorazowo czy jedno razowo

Jak się pisze?

Poprawnie

jednorazowo

Niepoprawnie

jedno razowo

Poprawny jest zapis łączny: "jednorazowo".

Przykłady:

To zdarzyło się jednorazowo i więcej się nie powtórzy.

Kod mógł zostać wykorzystany wyłącznie jednorazowo.

Pomoc mogła zostać udzielona jednorazowo lub w kilku mniejszych partiach.