Modelów czy modeli

Jak się pisze?

Poprawnie

modeli, modelów

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne, ponieważ dopełniacz liczby mnogiej od rzeczownika "model" to modeli / modelów.

Przykłady:

Mieli w swojej ofercie ponad 10 różnych modeli samochodów.

Chcieli przeanalizować skuteczność kilku modelów biznesowych.