Zpowrotem czy z powrotem

Jak się pisze?

Poprawnie

z powrotem

Niepoprawnie

zpowrotem

Poprawna jest pisownia rozdzielna: "z powrotem".

Przykłady:

Nie wiedziałam, co mu się stało. Przez pół dnia maszerował tam i z powrotem.

Po kilku godzinach udali się z powrotem na miejsce startu.

Włóż to później z powrotem do lodówki.