Czym prędzej czy czem prędzej

Jak się pisze?

Poprawnie

czym prędzej

Niepoprawnie

czem prędzej

Poprawna forma to "czym prędzej" zapisywane z użyciem litery "y".

Przykłady:

Czym prędzej się tam wybierzcie.

Muszę czym prędzej się tym zająć.