Wdrożenie czy wdrorzenie

Jak się pisze?

Poprawnie

wdrożenie

Niepoprawnie

wdrorzenie

Poprawna forma to "wdrożenie" zapisywane z użyciem litery "ż".

Przykłady:

Wdrożenie tych zmian kosztowało ich mnóstwo pracy.

Z niecierpliwością czekaliśmy na wdrożenie tych poprawek.

Konieczne było jak najszybsze wdrożenie tego projektu.