Reżyserzy czy reżyserowie

Jak się pisze?

Poprawnie

reżyserzy, reżyserowie

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne i można ich używać zamiennie.

Przykłady:

Znani reżyserzy mają ogromny wpływ na kształtowanie kinematografii.

Reżyserowie często decydują o obsadzie aktorskiej i stylu filmu.