Nienachalny czy nie nachalny

Jak się pisze?

Poprawnie

nienachalny

Niepoprawnie

-

Poprawny jest zapis łączny: "nienachalny".

Forma rozłączna może być poprawna w zdaniach z przeczeniem, jak np. w zdaniu: "był nie nachalny, a wścibski".

Przykłady:

To bardzo dobry, nienachalny sprzedawca.

Staram się być nienachalny i nie narzucać się ludziom.