Pomocom czy pomocą

Jak się pisze?

Poprawnie

pomocą, pomocom

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • (tą) pomocą
  • (tym) pomocom

Przykłady:

Z jego pomocą udało nam się to zrobić naprawdę łatwo.

Skontaktowałem się z pomocą techniczną.

Dzięki takim pomocom jak te mogliśmy znacznie łatwiej funkcjonować.

Dyskutowali na temat tego, jak dużo mogą zyskać dzieci dzięki właściwym pomocom dydaktycznym.