Ustosunkuj czy ustosunkój

Jak się pisze?

Poprawnie

ustosunkuj

Niepoprawnie

ustosunkój

Poprawna forma to "ustosunkuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Ustosunkuj się do tego w jutrzejszym komunikacie.

Proszę, ustosunkuj się do tego.