Dostosuj czy dostosój

Jak się pisze?

Poprawnie

dostosuj

Niepoprawnie

dostosój

Poprawna forma to "dostosuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Jeśli możesz, dostosuj się do ich preferencji.

Dostosuj ustawienia tak, aby były jak najbardziej uniwersalne.

Dostosuj do nich godzinę spotkania. Nie chciałbym, żeby ich tam zabrakło.