Wykażemy czy wykarzemy

Jak się pisze?

Poprawnie

wykażemy

Niepoprawnie

wykarzemy

Poprawna forma to "wykażemy" zapisywane z użyciem "ż".

Przykłady:

Mam nadzieję, że wykażemy słuszność tej tezy.

Jeśli nie wykażemy zasadności naszego pomysłu, zostanie on odrzucony.